Ναυτικός Αθλητικός Σύλλογος Νομού Ημαθίας

Στοιχεία Συλλόγου

Διεύθυνση: Μητροπόλεως 12, TK 59100 Βέροια.

Τηλέφωνο: 23310-68076.

Ιστοσελίδα: http://www.nasi.gr

E-mail: mailto:enasi@otenet.gr

Πρόεδρος: Ηλιάδης Ιάκωβος.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

 

Περίληψη με τους σκοπούς και τους στόχους του σωματείου

Σκοπός του συλλόγου όπως ορίζεται και από το καταστατικό του είναι η με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο επαφή των μελών του και των αθλητών του με το θαλάσσιο και υποθαλάσσιο περιβάλλον καθώς και η προστασία του ενάλιου πλούτου από κάθε ρύπανση , η διάδοση η εκλαΐκευση και η προαγωγή των ναυτικών εν γένει αθλημάτων και η διαφύλαξη της φυσικής ομορφιάς των ακρογιαλιών μας .

Η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του για συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες με επιστημονική και συστηματική διδασκαλία, οργάνωση των αθλημάτων αυτών μέσα στο γενικότερο πνεύμα της ολυμπιακής ιδέας την καλλιέργεια και ανάπτυξη φιλικών , πνευματικών , κοινωνικών , και εκπολιτιστικών σχέσεων καθώς και πνεύματος αλληλεγγύης και ευγενούς άμιλλας, δημιουργία πνεύματος συνεργασίας και φιλίας μεταξύ των μελών του συλλόγου και άλλων παρεμφερών αθλητικών συλλόγων της χώρας και του εξωτερικού . Ο Ναυτικός σύλλογος ξεκίνησε τις δραστηριότητες του δυναμικά και με μακροχρόνιους ορίζοντες . Δημιουργήθηκε θέλοντας να διαδραματίσει ένα ουσιαστικό ρόλο στη συστηματική κοινωνική δραστηριότητα που λέγεται αθλητισμός , να συμβάλει με τον τρόπο του στην επιστημονική γνώση , να αναπτύξει τον μαζικό αθλητισμό , το συλλογικό πνεύμα και να συμβάλει στην καταπολέμηση της βίας . Ο Ναυτικό Αθλητικός Σύλλογος Ημαθίας επιδιώκει να αναδείξει τον αθλητισμό σε κύριο εκφραστή της προσπάθειας για την βελτίωση της ζωής των αθλουμένων παιδιών και των μελών του . Ελπίζουμε τα τμήματα που δημιουργήσαμε αλλά και τα τμήματα που θα δημιουργηθούν στο μέλλον να γίνουν φυτώρια νέων ταλέντων και έτσι να συνεχίσουμε την αθλητική παράδοση του νομού και της πόλης μας που εκπροσωπούμε γεμίζοντας παράλληλα με αισιοδοξία το αθλητικό μας μέλλον . Το Δ.Σ. του συλλόγου συγκροτήθηκε σε σώμα στις 12.05.2004 Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του ο σύλλογος απέκτησε 148 μέλη , αριθμός πραγματικά πολύ υψηλός , δείχνοντας έτσι ο κόσμος της Ημαθίας την αποδοχή και την συμπαράσταση του . Το διάστημα αυτό διακινήθηκαν 54 έγγραφα σαν εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία . Ο ΝΑΣΗ έγινε μέλος την Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος στις 07 .10.2004 Από τον Ιούνιο του 2004 ξεκίνησε τις δραστηριότητες του με το καλοκαιρινό πρόγραμμα της κολύμβησης σε θερινή πισίνα της Βέροιας .

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Απάντηση