Αποστόλου Σπυρ. Στέργιος

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ | ΝΑΟΥΣΑ

 Γεννήθηκε το 1932 στην πόλη Νάουσα της Βόρειας Ελλάδας. Από νεαρή ηλικία ασχολήθηκε με ιστορικές, γλωσσικές και λαογραφικές έρευνες με κύριο άξονα αναφοράς τη Νάουσα, την ευρύτερη περιοχή της, τον υπόλοιπο Ελλαδικό χώρο, καθώς και τον όμορο Βαλκανικό. Επίσης, συνέγραψε και δοκίμια πολιτικού, κοινωνικού και πολιτιστικού προβληματισμού. Υπήρξε μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών. Κατά την περίοδο 1988 – 1991 δίδαξε την Αλβανική γλώσσα στη Σχολή Βαλκανικών Γλωσσών του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Ι.Μ.Χ.Α) . Επί σειράν ετών αρθρογράφησε και συνεχίζει να αρθρογραφεί σε εφημερίδες και περιοδικά με θέματα που αφορούν στην Ιστορία, τη Γλωσσολογία και τη Λαογραφία. Η συνολική μέχρι σήμερα εργογραφία του έχει ως ακολούθως:

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
(Φωνητική – Μορφολογία). Β΄ πανελλήνιο βραβείο της Γλωσσικής εν Αθήναις Εταιρείας. Νάουσα 1989.

ΑΡΜΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΣΤΑΝΤΑΡΣΙΑ
(Βάσει αρχείων Ιεροδικείων Βέροιας-Νάουσας και Θεσσαλονίκης). Νάουσα 1991.

ΝΑΟΥΣΑ (ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ) ΤΟΜΟΣ Α΄
Νάουσα 1992.

ΠΤΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
(Περίοδος 1627 – 1918). Νάουσα 1994.

ΑΝΑΛΑΜΠΕΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ
(Δοκίμια κοινωνικού, πολιτικού και πολιτιστικού προβληματισμού). Νάουσα 1999.

ΟΙ ΝΑΟΥΣΑΙΟΙ ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΧΡΙΔΑΣ
(Η υπαγωγή της Νάουσας στην Αρχιεπισκοπή Αχρίδας). Νάουσα 1999.

Η ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΙΝΗΜΑ
(Περίοδος 1917 – 1937). Νάουσα 2003.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
(Περίοδος 1941 – 1944). Νάουσα 2006.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ (Η μάχη της Χοντροσούγκλας). Συγγραφείς οι Ναουσαίοι ιστορικοί ερευνητές Στέργιος Αποστόλου και Εμμανουήλ. Βαλσαμίδης. Νάουσα 2006.
ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
(Με στοιχεία Φωνητικής και Μορφολογίας). Νάουσα 2007.

Η ΝΑΟΥΣΑ ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
(Περίοδος 1945 – 1949). Νάουσα 2008.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
(Με στοιχεία Μορφολογίας). Νάουσα 2011.

STUDIME SINICARE
(Fiset Postoli dhe Proj – Faqe nga historia e Sinices). (Γενεαλογική μελέτη βάσει υπάρχοντος οικογενειακού αρχείου). Νάουσα 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.
(Η Ιλλυριοπελασγική καταγωγή των Αλβανών). Νάουσα 2014. ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΙΝΙΤΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ. Νάουσα 2014. Μετάφραση από τα Αλβανικά του βιβλίου μου «STUDIME SINICARE»

ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΜΟΥ – ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
Γενεαλογική – Αυτοβιογραφική – Ιστορική πραγματεία. Νάουσα 2015. (μη εκδοθέν)

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ (ΤΟΜΟΣ Β΄)
(Διάφορα άρθρα και μελέτες για τη Νάουσα και τον λοιπό Ελλαδικό χώρο).  Έκδοση από Π.Ε.Ν. «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο ΛΟΓΙΟΣ» Νάουσα 2016.

ΠΤΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ.
(1671-1918). (Β΄ έκδοση, βελτιωμένη – αναδιαρθρωμένη). Νάουσα 2016.

ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
(Δημήτριος Βαρβέρης – Απόστολος Κουϊμτζής )
(Δύο λησμονημένοι δημιουργοί της μουσικής κουλτούρας της Νάουσας). Νάουσα 2016.

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ (ΤΟΜΟΣ Γ΄)
(Διάφορα άρθρα και μελέτες για τη Νάουσα, τον λοιπό Ελλαδικό χώρο και τον όμορο Βαλκανικό). Νάουσα 2018.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Απάντηση